Ann Linde deltar i WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires

EU- och handelsminister Ann Linde deltar i Världshandelsorganisationens (WTO) ministerkonferens i Buenos Aires den 12-14 december. Ann Linde kommer under konferensen poängtera hur viktigt WTO- systemet och frihandeln är för exportorienterade länder som Sverige.

WTO:s ministerkonferens äger rum vartannat år och är organisationens högsta beslutande organ. Konferensen är ett tillfälle för medlemsländerna att fortsätta utveckla reglerna för världshandeln i syfte att öppna upp och underlätta handeln med varor och tjänster.

- I tider av ökad protektionism är det viktigt att stå upp för en robust, regelbaserad och förutsägbar världshandel inom ramen för det multilaterala världshandelssystem i WTO, säger Ann Linde som leder den svenska delegationen vid ministermötet i Buenos Aires.

Några av de viktigaste frågorna där regeringen vill se resultat är att begränsa såväl fiskesubventionerna, som bidrar till ett ohållbart fiske, som de handelsstörande jordbruksstöden. Därutöver finns två särskilda frågor som är prioriterade för Sverige under konferensen: handel och jämställdhet samt e-handelns framtida roll. Båda dessa frågor kommer Linde att tala om på två högnivåseminarier.

I WTO:s ministermöte deltar organisationens 164 medlemsländer samt observatörer. Mötet inleds den 10 december. Den svenska delegationen består av representanter från fackförbund, näringslivet, riksdagen och myndigheter. Nytt för i år var att de politiska ungdomsförbunden var inbjudna.

- Det är viktigt att vara på plats. Sverige är ett föregångsland och har många företag och lösningar på länders utmaningar. För att alla ska kunna medverka i konferensen bidrar regeringen med 500 000 kr till WTO:s LDC Trust Fund för de minst utvecklade länderna, säger Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha