Ann Linde tog emot Swedac:s analys av varufrågor kopplade till Brexit

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har haft regeringens uppdrag att utreda vilka följder Brexit kan få för tillämpningen av tekniska regler på varuområdet. Idag överlämnade Swedac rapporten till EU-och handelsminister Ann Linde.

Ladda ner:

Ann Linde tar emot rapport från SWEDAC.
Ann Linde tar emot rapport från SWEDAC. Foto: Regeringskansliet/Moa Haeggblom

EU:s fria varurörlighet bygger på att en vara som är godkänd inom ett land i EU kan cirkulera fritt inom hela EU samtidigt som det ställs andra krav på produkter som förs in från länder utanför unionen. Detta gäller både för regler om hur en viss produkt får vara utformad men även för regler om hur en vara ska prövas och godkännas innan den får säljas i unionen.

- Swedacs analys av olika möjliga scenarier gör Sverige väl förberett när frågorna aktualiseras inom ramen för förhandlingar om Storbritanniens utträde ur EU. Swedac har producerat ett gediget faktamaterial som kommer komma till stor nytta oavsett hur förhandlingarna med Storbritannien utvecklas.

Om inte EU och Storbritannien kan komma överens om ett nytt regelverk eller en övergångslösning kan det över en natt uppstå en helt ny situation för alla företagare som handlar med Storbritannien. Det är mot denna bakgrund Swedac har haft i uppdrag att analysera hur reglerna som säkerställer en väl fungerande varuhandel kan komma att påverkas av det brittiska utträdet och vilka följderna kan bli för svenska företag.

- Produkter som exporteras från Sverige kan komma att omfattas av nya brittiska regler samtidigt som importerade brittiska produkter – som ena dagen ansetts uppfyllt EU:s krav – kan komma att behöva kontrolleras igen inom EU.

Kontrollen av varor på den inre marknaden innefattar olika delar som ackreditering, standardisering och marknadskontroll som tillsammans kan kallas kvalitetsinfrastruktur. Swedac analyserar område för område vilka effekterna kan bli och vilka tänkbara lösningar som är tänkbara vid brexit. Detta görs utifrån olika scenarier baserade på andra avtal på området som EU har ingått.

Swedac är en statlig expertmyndighet som bland annat ansvarar för frågor om ackreditering och teknisk kontroll och samordning av marknadskontroll.