Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen ska kartlägga samråd

Publicerad

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga de samråd som hålls mellan myndigheten och arbetstagarorganisationerna. Syftet med kartläggningen är att få ett underlag för att kunna se om samråden fungerar effektivt och fyller sitt syfte.

Innan Arbetsförmedlingen beslutar om ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats som är förlagd på en arbetsplats ska Arbetsförmedlingen samråda med den arbetstagarorganisation som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren. Arbetstagarorganisationens svar i samrådet ingår som en del i Arbetsförmedlingens beslutsunderlag och syftar till att bedöma om det är lämpligt att besluta om ett program eller en insats på arbetsplatsen. Bedömningen ska göras med hänsyn både till den enskilde arbetssökande och utifrån ett mer övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.

Samrådet är viktigt för att Arbetsförmedlingen ska få ett bra beslutsunderlag och för att undvika eventuella negativa effekter som ett beslut om ett program eller en insats annars skulle kunna innebära.
Arbetsförmedlingen får därför i sitt regleringsbrev för 2018 i uppgift att kartlägga samråden. Arbetsförmedlingen ska kartlägga hur samråd med arbetstagarorganisationerna uppfylls. Kartläggningen ska innehålla en beskrivning av förfarandet, förekomsten av samråd, samrådens innehåll och kvalitet samt hur svar på samråd används vid beslutsfattandet. Arbetsmarknadens parter ska involveras i kartläggningen.

Kartläggningen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 april 2018.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?