Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Åtta fyrplatser blir statligt byggnadsminne

Publicerad

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara åtta fyrplatser, varav en lotsplats, för statligt byggnadsminne.

- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens beslut omfattar
- Bjuröklubbs fyrplats, Bjurön 6:1, Skellefteå kommun
- Hjortens fyrplats, Udden 1:35, Mellerud kommun
- Högbondens fyrplats, Högbonden 1:1, Kramfors kommun
- Kullens fyrplats, Kullagården 1:4, Höganäs kommun
- Måseskärs fyrplats, Måseskär 1:1, Orust kommun
- Navens fyrplats, Traneberg 1:2, Lidköpings kommun
- Hoburgs fyrplats, Juves s:3 och s:4, Gotlands kommun
- Helsingborgs lotsstation, Hamnpaviljongen 5, Helsingborgs kommun

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statliga byggnadsminnen

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från RAÄ. När en byggnad förklarats för statligt byggnadsminne ska RAÄ genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.