Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Beslagsutredningen föreslår moderniserade regler om beslag och husrannsakan

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett betänkande från Beslagsutredningen. Utredningen föreslår nya regler för hur brottsbekämpande myndigheter ska få säkra elektroniskt lagrad information, bland annat genom att kopiera den.

Bestämmelserna om husrannsakan och beslag har i flera fall inte ändrats sedan 1940-talet. Beslagsutredningen har på regeringens uppdrag undersökt hur bestämmelserna kan moderniseras.

Beslagsutredningen föreslår bland annat att:

  • Kopiering införs som ett nytt tvångsmedel för att säkra information som ett alternativ till beslag. Genom att kopiera innehållet i en dator eller mobil i stället för att ta den i beslag kan den som drabbats få tillbaka den snabbare. Åtgärden är alltså mindre ingripande för den drabbade.
  • Det införs en möjlighet att på distans undersöka och kopiera information som har lagrats externt, i stället för lokalt i en dator.
  • Förbudet mot att ta meddelanden mellan nära anhöriga i beslag avskaffas. I dag är det bara tillåtet att beslagta meddelanden vid mycket allvarlig brottlighet. Meddelanden som innehåller brottsplaner eller där lämnandet av meddelandet utgör ett brott, till exempel olaga hot, skyddas med det nuvarande beslagsförbudet om de skickas inom familjen.

Hovrättsrådet tillika vice ordförande i Svea hovrätt Niklas Wågnert har lett Beslagsutredningen.

Förslagen ska nu ut på remiss.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh