Bolund tar emot utredningen Ett reklamlandskap i förändring

Den 12 januari tar konsumentminister Per Bolund emot betänkandet Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1) vid en pressträff med den särskilde utredaren Gunnar Larsson.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbads presscenter

Medtag presslegitimation. Pressträffen webbsänds.

Välkomna!

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00