Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

En närmare och snabbare vård – regeringen föreslår förstärkt vårdgaranti

Publicerad

Regeringen beslutade på onsdagen om lagförslag kring en förstärkt vårdgaranti i primärvården. Tanken är att den vårdsökande redan inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad sjukvårdspersonal, anpassat utifrån de egna behoven. Dessutom föreslås att det i hälso- och sjukvårdslagen ska slås fast att landstingen som huvudregel ska organisera vården nära befolkningen. Detta är en viktig del i det pågående arbetet med att stärka den nära vården i Sverige och korta köerna till vården.

– Med en snabb första vårdkontakt och medicinsk bedömning blir också hela vårdkedjan både snabbare och enklare. En förstärkt nära vård är en hörnsten i arbetet med att kapa vårdköerna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Lagförslaget finns i en lagrådsremiss som bygger på det första betänkandet från Anna Nergårdhs utredning god och nära vård. (SOU 2017:53). Förslaget om en förstärkt vårdgaranti är tänkt att ersätta dagens regel att man inom sju dagar ska få träffa en läkare.

Utöver lagförslagen tydliggörs också att regeringen ser behovet av en långsiktig förstärkning av den nära vården, med primärvården som bas. Detta är del en pågående omstrukturering av svensk sjukvård som bygger på den tidigare utredningen Effektiv vård av Göran Stiernstedt. Något förenklat har Sverige en sjukvård där, jämfört med andra länder, en relativt liten del av vården bedrivs nära patienten. Vård som hade kunnat bedrivas på vårdcentraler eller hos familjeläkare finns i stället på sjukhus. Det försämrar tillgängligheten och möjligheten till en kontinuerlig, trygg vårdkontakt. Genom en långsiktig omstrukturering där den nära vården stärks kan vi göra något åt detta och bättre sätta patientens behov i centrum. Den föreslagna lagändringen om att vården som huvudregel ska organiseras nära befolkningen är också en del av detta arbete.

Från 2018 till 2021 utgår också en årlig patientmiljard som bland annat ska vara ett stöd till införandet av denna förstärka vårdgaranti. Detaljerna kring hur den ska användas ska specificeras i en överenskommelse mellan regeringen och SKL.

Beslutet om en förstärkt vårdgaranti fattas i två steg. Vårdgarantins fyra olika mått är lagreglerade vad gäller definitionen av måtten, medan tidsgränserna är förordningsreglerade. I lagrådsremissen föreslås därför att landstingens skyldighet att inom en viss tid erbjuda besöksgaranti hos läkare inom primärvården ändras till att den enskilde inom en viss tid ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Regeringen planerar därefter förordningsändring som innebär att tidsgränsen sätts till tre dagar.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.