Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

En ny strategi för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018–2022

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny strategi för arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer som ska gälla för Sveriges utvecklingssamarbete de kommande fem åren, 2018-2022.

– Vi ser en mycket allvarlig utveckling i världen. Utrymmet för det civila samhället krymper. Det blir svårare för bl.a. människorättsförsvarare och det civila samhällets aktörer i stort, men även journalister får det allt svårare att verka och granska makten. Utvecklingen i världen är farlig och måste bekämpas, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Strategin utgår ifrån de tre områdena Inkluderande och demokratiska samhällen, lika rättigheter för alla samt trygghet, rättvisa och ansvar. Den ska fungera som verktygslåda i utvecklingssamarbetet med att bekämpa den negativa utvecklingen i världen.

De mänskliga rättigheterna är en central del av folkrätten och en förutsättning för upprätthållandet av fred och säkerhet samt för en rättvis, jämställd och hållbar utveckling. De är nödvändiga för upprätthållandet av demokrati och rättsstatens principer. Samtidigt är de beroende av demokratiska och rättsstatliga system för att kunna åtnjutas fullt ut.

Demokrati samt respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är såväl mål i sig själva som medel för att uppnå andra mål. Kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna är centralt för alla tre dimensioner av hållbar utveckling, demokrati och uppfyllandet av rättsstatens principer.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.