Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Exportfrämjande i fokus när Sverige deltar vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Publicerad

Regeringen har beslutat att Sverige har för avsikt att delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. En kommitté har ansvar för genomförande av det svenska deltagandet. Näringslivet har stora intressen i att delta vid världsutställningen och kommer att finansiera satsningen gemensamt med regeringen. Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande.

Världsutställningen hålls mellan den 20 oktober 2020 och 10 april 2021 och har temat Connecting Minds, Creating the Future. Expo 2020 i Dubai kommer att bli den första världsutställningen någonsin i regionen. Mellan 150–180 länder väntas delta och utställningen uppskattas få omkring 20 miljoner besökare, varav en tre fjärdedelar är inresande.

- Världsutställningen i Dubai är en viktig arena för främjande av Sverige och svenska företag med besökare från hela världen. Regeringen ser positivt på att öka handeln med denna region. Vi menar att handel och relationsbyggande också skapar förutsättningar för fördjupad dialog om hållbart företagande och mänskliga rättigheter, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2020 är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar, inklusive forsknings-, innovations- och kulturutbyte. Det svenska deltagandet och den paviljong som kommer att uppföras ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv från start till mål. Kommittén ska ta fasta på regeringens politik för hållbart företagande och mänskliga rättigheter samt regeringens arbete med Agenda 2030.

- Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai ger näringslivet möjligheter att stärka sina positioner och visa upp sina konkurrenskraftiga och hållbara lösningar, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00