Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fler kommuner och landsting ansluts till förvaltningsområdena för finska, meänkieli respektive samiska

Publicerad

Åtta nya kommuner samt två landsting ansluts till förvaltnings-områdena för finska, meänkieli respektive samiska.

- Detta är ett tydligt steg i arbetet för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter att leva och utvecklas i vårt samhälle, inte minst när det gäller rätten till sitt språk. Regeringen säkerställer genom beslutet att de rättigheterna som finns i lagstiftningen också ska märkas i vardagen för sverigefinnar, samer och tornedalingar runt om i vårt land, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

De nya kommunerna och landstingen som ansluts till förvaltningsområden är:

Gislaveds kommun Finska
Jönköpings läns landsting Finska
Skellefteå kommun Finska
Järfälla kommun Finska
Söderhamns kommun Finska
Örnsköldsviks kommun Finska
Åsele kommun Samiska
Sundsvalls kommun Samiska
Västernorrlands läns landsting Samiska
Luleå kommun Samiska, meänkieli

De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag baserat på antalet invånare i kommunen. En kommun som ingår i två eller flera förvaltningsområden erhåller ett tilläggsbelopp om 500 000 kronor. Landstingen erhåller ett statsbidrag om 250 000 kronor oavsett befolkningsmängd eller antalet förvaltningsområden.

Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner kronor till åtgärder för nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor av dessa går till kommunerna och landstingen som ingår i förvaltningsområdena.

Med det nya beslutet ingår nu 64 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 22 kommuner i det samiska och sju kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Förvaltningskommun

I kommuner som ingår i förvaltningsområdet ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både skriftligt och muntligt. Förvaltningsmyndigheter ska se till att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken.

Intresserade kommuner anmäler hos Regeringskansliet att de önskar ingå i ett eller flera förvaltningsområden. En anmälan ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 1 april varje år.