Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag om förbättrad bostadsfinansiering har överlämnats

Publicerad

I dag, den 20 december, tog bostadsminister Peter Eriksson emot ett betänkande om förbättrad bostadsfinansiering av särskilda utredaren Susanne Bard.

En grundläggande förutsättning för att det under längre tid ska kunna byggas bostäder i hela Sverige är tillgång till finansiering. Regeringen tillsatte därför i januari 2017 en särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag som kan leda till bättre förutsättningar för långsiktig finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder.

Nu är utredningen överlämnad till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Regeringens vill att människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. Idag har jag tagit emot flera intressanta förslag på hur vi kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på mindre orter. Här finns flera viktiga förslag som kan göra reell skillnad för landsbygden utan att det medför nya kostnader för staten, säger bostadsminister Peter Eriksson.

- Här finns också ett intressant förslag om startbidrag till byggemenskaper. Inspirationen kommer bland annat från Tyskland. Syftet är att fler människor tillsammans ska kunna bygga och driva bostadsprojekt, säger Peter Eriksson.

Utredningen föreslår i sitt betänkande:
• Kreditgarantier 2.0
• Statliga marknadskompletterande topplån via Almi
• Hyresförlustgaranti vid osäkerhet om framtida efterfrågan
• Startbidrag till byggemenskaper
• Översyn av K3-reglerna
• Tidigarelagt investeringsstöd

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00