Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer. Förslaget har tagits fram av Skatteverket.

- Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Det ska inte vara möjligt att flytta från Sverige och därigenom undgå beskattning av kapitalvinster som har upparbetats här. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Syftet med förslaget är att säkerställa att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige beskattas här. Regeringen anser att dagens reglering, den s.k. tioårsregeln, inte är tillräckligt effektiv och det är möjligt att helt eller delvis undgå beskattning av kapitalvinster i samband med utflyttning.

Förslaget innebär att tioårsregeln slopas och att kapitaltillgångar som ägs av en fysisk person i stället ska anses avyttrade om personen flyttar ut från Sverige. Det innebär att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige fram till utflyttningen beskattas här.

Den som flyttar till en stat inom EES eller till en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal med en bestämmelse om informationsutbyte föreslås kunna få anstånd med betalning av skatten. Ett system med utflyttningsbeskattning kommer att medföra att uppgiftsskyldigheten till Skatteverket utökas och att andra förfarandebestämmelser införs.

I promemorian föreslås även att tillgångar som överlåts benefikt till en person som inte är skattskyldig i Sverige ska anses avyttrade och därmed beskattas hos överlåtaren.

Enligt Skatteverkets egna beräkningar leder förslagen till ökade skatteintäkter om ca 1 miljard kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Peter Österberg
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 48 97
e-post till Peter Österberg, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.