Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förstärkta resurser för samhällsinformation under asyltiden

Publicerad

Regeringen vill stärka tillgången till samhällsinformation för asylsökande och gör det därför möjligt för kommunerna att ta en större roll i de tidiga insatser som asylsökande har tillgång till. Kommuner ska på samma villkor som organisationer i det civila samhället kunna söka och ta del av statsbidrag för tidiga insatser. I budgetpropositionen för 2018 föreslås också en kraftig förstärkning av statsbidraget.

De senaste årens stora flyktingmottagande har ökat behovet av att ge människor som är nya i Sverige tidig och tydlig information om att leva, arbeta och bo här. För att lägga bättre grund för etablering och integration lägger regeringen ökat fokus på dessa frågor.

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare framtida etablering i samhälls- och arbetslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd. Regeringen beslutade i december 2016 att utöka tillgången till tidiga insatser.

Regeringen vill göra det möjligt för fler att få del av samhällsinformation redan under asyltiden och har därför fattat beslut om att öppna upp för kommuner och kommunalförbund att kunna söka och ta del av statsbidrag för tidiga insatser på samma villkor som organisationer i det civila samhället.

Genom att utöka kommunernas möjlighet att ta del av statsbidrag för tidiga insatser förväntas fler kunna delta i samhällsinformation redan under asyltiden. Dessutom ökar förutsättningarna för en god tillgång till tidiga insatser över hela landet, exempelvis genom bättre tillgång till lokaler för aktiviteter. Med förändringen ges kommuner möjlighet att samla fler deltagare till samhällsinformation och samhällsorientering, vilket kan bidra till minskade väntetider till samhällsorientering för nyanlända – särskilt för mindre språkgrupper i mindre kommuner.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen en kraftig förstärkning av statsbidraget för tidiga insatser. För åren 2018 och 2019 skjuter regeringen till ytterligare 39 miljoner kronor per år, vilket innebär en ökning av medel för tidiga insatser på anslaget med 35 respektive 39 procent. Förordningsändringar för statsbidraget träder i kraft den 1 februari 2018.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?