Fortsatt konjunkturuppgång nästa år

Idag presenteras Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet revideras upp och tillväxten fortsätter stärkas.

- Vår BNP-prognos för i år ligger fast. Nästa år har vi reviderat upp tillväxten något, främst på grund av att tillväxten i omvärlden väntas bli starkare vilket gynnar svensk export, säger finansminister Magdalena Andersson.

Finansministern presenterar också en analys av den svenska bostadsmarknaden. Priserna har dämpats de senaste tre månaderna, bland annat på grund av att utbudet ökat. Det är svårt att förutsäga hur stor nedgången blir. Det finns dock en del underliggande faktorer som talar för en robust efterfrågeutveckling, såsom högt konsumentförtroende, stabil inkomstutveckling och det faktum att bostadsbristen fortfarande är stor, särskilt inom vissa segment.

BNP-prognosen för 2017 ligger fast. Däremot har föregående års BNP visat sig starkare än i tidigare prognos vilket gör att skillnaden mellan åren minskat. För nästa år revideras BNP-nivån upp. Tillväxten sker på bred front med fortsatt stabil ökning av hushållens konsumtion, investeringar och export. Nästa år är det framförallt exporten som revideras upp på grund av ett starkare omvärldsläge.

Arbetslösheten förväntas sjunka till 6,1 procent nästa år medan sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet revideras upp för alla år 2018-2020.

- Så här stor andel sysselsatta i åldern 20-64 år har vi inte sett sedan 1992. Samtidigt ser vi också att andelen personer som är beroende av arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller annat stöd nästa år väntas blir den lägsta sedan 1981, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sedan budgetpropositionen är prognosen för det finansiella sparandet i det närmaste oförändrad och ligger på ungefär 1 procent av BNP för de kommande åren.

Utvecklingen med ökande inkomstklyftor ser ut att vara bruten och nästa år är prognosen att klyftorna i Sverige minskar, vilket beror på regeringens förda politik.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator
Thomas Bergman
Makroprognoschef
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Mobil 073-985 08 37
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator