Gustav Fridolin besöker Faluskola

Ökad jämlikhet står i fokus när utbildningsminister Gustav Fridolin besöker Hälsinggårdsskolan i Falun fredagen den 15 december.

Tid:
Plats: Hälsinggårdsskolan, Kopparvägen 1, Falun

Tid för intervjuer finns 12.15-13.00. Kontakta Emma Stark.

Vid besöket träffar Gustav Fridolin företrädare från kommunen, rektor, personal och elever för att diskutera skolans utveckling och arbete för ökad jämlikhet. Hälsinggårdsskolans erfarenheter av Skottlandsmodellen, en samordnad arbetsform mellan skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård för att fånga upp barn och unga i behov av stöd, utgör en särskilt intressant samtalspunkt.

Besöket i Falun är fortsättningen på Gustav Fridolins resa runt om i landet, med syfte att tala om och lyfta goda exempel för en mer jämlik skola. Under resans gång tar utbildningsministern del av en rad olika skolors arbete, och studerar hur arbetet för att minska klyftorna mellan både skolor och elever fortgår.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark