Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Habiliteringsersättningen ses över av LSS-utredningen

Under torsdagen gav regeringen LSS-utredningen ett tilläggsdirektiv om att se över frågan om habiliteringsersättning – den ersättning som kommuner kan ge personer med funktionsnedsättningar för att uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet. Utredningen ska vid behov lämna lagstiftningsförslag i syfte att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna.

Regeringen aviserade i höstbudgeten att tilläggsdirektivet skulle ges samtidigt som man sköt till 350 miljoner kronor till kommunerna för habiliteringsersättningen. Syftet är att uppmuntra fler kommuner till att stimulera till deltagande i daglig verksamhet, som kan vara i form av till exempel olika sorters hantverk eller praktik på arbetsplatser. I dag är systemet frivilligt och ca 88 procent av kommunerna har habiliteringsersättning.

– Att ha en sysselsättning och kunna känna sig delaktig i samhället är viktigt för både hälsa och självkänsla. Habiliteringsersättningen är ett bra system för att uppmuntra detta och regeringen vill nu att LSS-utredningen ser över frågan om habiliteringsersättning så att ersättningsformen kan nå fler, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den dagliga verksamheten.

Kontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00