Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Handlingsplan för jämställda livsinkomster

Publicerad

I en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster presenterar regeringen ett uppdrag till Medlingsinstitutet och en ny utredning gällande osakliga löneskillnader och effektivare sanktionsmöjligheter.

Det skiljer i genomsnitt flera miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män i Sverige. Regeringen har vidtagit, och fortsätter att vidta, åtgärder inom flera politikområden för att minska dessa skillnader.

- Pengar är makt. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet. Så är det inte i dag, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringen har beslutat om en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster som beskriver genomförda och pågående åtgärder. Regeringen presenterar också ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet och en ny utredning gällande osakliga löneskillnader och effektivare sanktionsmöjligheter.

Medlingsinstitutet får i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2014 och 2017. I uppdraget ingår att med utgångspunkt i ovan nämnda redovisning initiera en diskussion i syfte att främja arbetsmarknadens parters arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

Det förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. För att uppnå målet om ett samhälle fritt från diskriminering avser regeringen att tillsätta en utredning för att analysera och se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av diskrimineringslagen, inklusive lönekartläggningar. Utredningen kommer att tillsättas under våren 2018.

- För att lagstiftningen mot diskriminering på arbetsmarknaden ska få effekt behöver vi utreda om det krävs effektivare sanktionsmöjligheter mot de som inte följer diskrimineringslagen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kontakt

Gösta Brunnander
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66

Alexandra Cederquist
T.f. pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-452 3134