Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Historisk satsning på livsmedelsexport

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en historisk satsning på svensk livsmedelsexport. Målet är att öka den svenska livsmedelsexporten. Med satsningen tas ett helhetsgrepp för att underlätta för små och medelstora företag att etablera sig på exportmarknader.

- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige. Vi ska producera mer mat och för att kunna göra det måste också livsmedelsexporten öka, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Regeringen satsar nu 27 miljoner kronor och tillsammans med tidigare initiativ innebär det totalt 48 miljoner kronor under 2018 för att stärka den svenska livsmedelsexporten.

- Med den här satsningen höjer regeringen ambitionen rejält – det är den största satsningen någonsin på svensk livsmedelsexport. Genom att öka exporten får svenska livsmedelsföretag en stabilare grund att stå på. Det gynnar företagen och jobben, som framför allt finns på svensk landsbygd, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Den satsning som idag presenterades består av fem åtgärder som syftar till att höja den långsiktiga exportpotentialen av svenska livsmedel och öka antalet exporterande livsmedelsföretag:

Uppdrag, myndighet, belopp

  • Livsmedelsexportansvariga: Business Sweden ska tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader (USA/Kanada, Japan/Sydkorea samt Singapore). 7 miljoner kronor.
  • Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag: Business Sweden ska inrätta och genomföra ett exportprogram inom ramen för den regionala exportrådgivningen. Programmet ska rikta in sig på livsmedelsföretag som har stor potential att nå ut på exportmarknader. 5,5 miljoner kronor.
  • Analys av exportpotentialen: Business Sweden ska genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential. 1,5 miljoner kronor
  • Export av ekologiska livsmedel: Business Sweden ska ta fram en strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. 10 miljoner kronor.
  • Anläggningsgodkännanden: Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som innebär att anläggningar blir godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheter fakturerat företag för det arbete som de gör vid inspektioner av anläggningar, den avgiften tas bort nu. 3 miljoner kronor.

Sedan tidigare har regeringen bland annat förstärkt Business Swedens exportprogram för livsmedelsföretag under konceptet Try Swedish, tillsatt en nationell exportsamordnare samt tillsatt ett skogs- och lantbruksråd på ambassaden i Peking.

En ökad livsmedelsexport är en viktig del i genomförandet av livsmedelsstrategin och att öka den svenska livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt. Totalt satsar regeringen en matmiljard på att öka produktionen och stärka konkurrenskraften.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Genvägar

Mer fördjupande läsning om satsningen hittar du på länken nedan.

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.