Innehållet publicerades under perioden

-

Informationssatsning ska minska antalet obehöriga elinstallationer

Publicerad

Regeringen har beslutat att Elsäkerhetsverket, tillsammans med branschen, ska ta fram en handlingsplan för hur konsumenter ska kunna få bättre information om hur produkter för elinstallation ska hanteras.

Elsäkerhetsverkets utredning Informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter visar att det är vanligt att bostadsägare utför egna elinstallationsarbeten, trots att de saknar rätt behörighet. Vissa arbeten ska göras av auktoriserad elinstallatör, till exempel fast anslutning av ljusarmaturer, installation av nya strömbrytare och nya eluttag, samt kabeldragning.

– Vi ser ett behov av att nå ut till privatpersoner med information om obehörigt elinstallationsarbete. Konsumenterna måste bli medvetna om riskerna med att göra elinstallationer själva, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Satsning tillsammans med branschen

Regeringen ger därför Elsäkerhetsverket i uppdrag att under åren 2018–2020 genomföra en särskild satsning för att minska det obehöriga elinstallationsarbetet. En handlingsplan ska tas fram under 2018 i samverkan med främst elinstallationsföretagen och återförsäljarna, men även andra aktörer som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer medverkar.

Målet är att de som säljer elinstallationsmateriel ska tillhandhålla korrekt, tillgänglig och begriplig information både till konsumenter och till dem som är yrkesverksamma inom elbranschen.

Elsäkerhetsverket ska lämna in handlingsplanen senast den 31 januari 2019. Slutredovisning av satsningen ska göras senast den 31 januari 2021.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00