Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Infrastrukturministern tar emot Sverigeförhandlingens slutbetänkande

Publicerad

Onsdagen den 20 december tog infrastrukturminister Tomas Eneroth emot Sverigeförhandlingens slutbetänkande.

Tid:
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad, Stockholm

Inpassering sker via kopparporten.
Anmälan görs till pressekreterare Daniel Ferreira. Vänligen medtag presslegitimation.

Pressträffen kommer även att webbsändas direkt på regeringen.se.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Tf. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira

Genvägar

Sverigeförhandlingen har sedan juli 2014 haft i uppdrag att ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt ingå överenskommelser med berörda kommuner och andra aktörer om åtgärder kopplade till nya stambanor och om åtgärder som förbättrar tillgängligheten och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna. Sverigeförhandlingens slutbetänkande är ett av flera viktiga underlag inför regeringens kommande beslut om infrastrukturinvesteringar för perioden 2018-2029.