Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Isabella Lövin besöker Mali

Publicerad

Isabella Lövin besöker Mali som ett led i Sveriges ambition att stärka samarbetet kring klimatfrågor med regeringen och civilsamhällesorganisationer i landet. Klimatförändringarna har redan haft stora konsekvenser för såväl jordbruket som att människor ofrivilligt migrerar, vilket försämrat säkerhetsläget.

- Globalt är klimatet och migrationen två av våra största utmaningar, och här i Mali är de mycket tydliga. En viktig förutsättning för att klara dem är att fredsprocessen från 2015 går framåt, säger Isabella Lövin.

Under besöket har Lövin bland annat signerat ett nytt avtal i vårt utvecklingssamarbete med Mali som omfattar 94 milj SEK. Stödet ska användas till både miljöinsatser som åtgärder för att skydda befolkningen i konfliktdrabbade områden i de centrala delarna av landet. En viktig komponent i stödet är att involvera kvinnor för att öka deras sociala och ekonomiska självständighet. Lövin har också besökt svensk trupp i FN-insatsen MINUSMA och flera utvecklingsprojekt som stöds av Sverige.

Kontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00