Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Kraftiga åtgärder för ett tryggare och mer hållbart premiepensionssystem på remiss

Publicerad

Idag tas nästa steg för ett tryggare och hållbarare fondtorg. De sex partier som står bakom pensionssystemet och därför ingår i Pensionsgruppen är överens om att remittera en departementspromemoria som innehåller kraftfulla åtgärder för att snabbt säkra pensionsspararnas intressen.

Premiepensionssystemet är den fonderade delen av det allmänna pensionssystemet vars syfte är att ge trygghet under ålderdomen. Under senare tid har det visat sig att oseriösa aktörer utnyttjat systemet genom metoder som inte hör hemma i ett allmänt socialförsäkringssystem. Pensionsgruppens sex partier är därför överens om att ta krafttag för att premiepensionssystemet ska bli tryggt.

Regeringen gav mot den bakgrunden Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen i uppdrag att ta fram åtgärder som stärker premiepensionssystemet och stoppar oseriösa fondförvaltare. Pensionsmyndigheten återrapporterade till regeringen i juni och det så kallade 30-punktsprogrammet har sedan dess beretts i Regeringskansliet. Utöver förslagen i 30-punktsprogrammet kommer ett hållbarhetskrav att introduceras.

- De senaste åren har en rad skandaler och potentiellt brottsliga gärningar uppdagats bland de valbara fonder på fondtorget. Detta är oacceptabelt. Utöver dagens åtgärder som syftar till att göra fondtorget tryggare innehåller förslaget ett krav på att endast fonder med ett aktivt hållbarhetsarbete tillåts på fondtorget, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Regeringens förslag innebär bland annat att kvantitativa krav på fonders storlek, krav på verksamhets- och avkastningshistorik samt krav på att en viss andel av fondens tillgångar ska förvaltas utanför premiepensionens fondtorg införs. Tidsplanen är att lämna över en proposition till Riksdagen under våren och att åtgärderna ska vara på plats till juli 2018.

Åtgärderna kommer göra fondtorget mer tryggt men kommer fortfarande vara svårt att överblicka, vilket gör det svårt att upprätthålla en tillräcklig tillsyn och för den enskilde att välja. Därför har Pensionsgruppen beslutat – i den nya överenskommelsen som presenterades i förra veckan – att dagens öppna fondtorg ska göras om till ett tryggt fondtorg med kontrollerade och professionellt upphandlade fonder. En konsekvens av dessa åtgärder är att antalet fonder kommer minska avsevärt.

- Vi politiker måste ta ett större ansvar för premiepensionssystemet. Det måste utgå ifrån hur människor faktiskt agerar och det ska vara nolltolerans mot det fusk vi hittills sett. Det är därför ett styrkebesked att vi över blockgränserna har kommit överens om att få på plats ett nytt tryggt och hållbart premiepensionssystem, säger Pensionsgruppens ordförande och socialminister Annika Strandhäll.

Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Presskontakt

Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.