Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lagförslag om slopad Karensdag - regeringen föreslår nytt rättvisare avdrag

Publicerad

Regeringen föreslår i ett lagförslag, en lagrådsremiss, att avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukfall. Förslaget förbättrar framförallt för yrkesgrupper som jobbar obekväma tider, inte minst i jul och nyårstider. Exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, brandmän och poliser.

- Karensdagen är orättvis mot alla som jobbar kvällar eller över jul och nyår i välfärden. Det är ofta undersköterskor och personliga assistenter som drabbas hårdast, säger socialminister Annika Strandhäll.

Ett karensavdrag föreslås ersätta den nuvarande karensdagen, både i socialförsäkringsbalken och i lagen om sjuklön. De flesta arbetstagare får sjuklön vid korta sjukfall och idag finns en karensdag som gör att du inte får någon ersättning första dagen. Regeringen föreslår nu att systemet skrotas till förmån för ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Detta för att inte missgynna arbetsgrupper som har andra arbetsförhållanden än 40 timmars veckor och kontorstider.

Den närmare beräkningen av karensavdrag kommer att bestämmas i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter för att kunna passa olika yrkesgrupper så väl som möjligt. Detta gör att ett införande kan ske först efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Karensavdraget kommer föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Syftet med ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Nuvarande karensdagens utformning slår olika för olika grupper på arbetsmarknaden. För arbetstagare med koncentrerad arbetstid kan reglerna göra att en relativt stor del av inkomsten försvinner om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass på obekväm arbetstid.

Med ett karensavdrag avses ett avdrag från sjuklönen, alternativt sjukpenningen, som görs inledningsvis i en sjukperiod och som ska ses som en självrisk för den enskilde i sjukförsäkringen. Syftet med förändringen är även att avdraget blir detsamma för den som blir sjuk oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Regeringen är överens med Vänsterpartiet om detta lagförslag.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.