Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mer byggande med moderna standardiserade byggregler

Publicerad

I går, den 20 december 2017, tog bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson emot ett delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler. Kommittén presenterade tre förslag som ska leda till stärkt samverkan mellan samhällsbyggnadsbranschen, staten och Swedish Standards Institute (SIS).

För att underlätta att den svenska samhällsbyggnationen på lång sikt ska kunna fortsätta i hög takt behövs det ett bättre fungerande standardiseringsarbete inom byggsektorn.

Bostadsminister Peter Eriksson tog i går emot ett delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler.

- Det visar sig att kritiken i mot standardiseringssystemet för byggregler är större i Sverige än i våra grannländer. Kommittén föreslår inte några ändringar av systemet men däremot krävs en större lyhördhet från SIS och en större förståelse från företagen för hur standardiseringssystemet är uppbyggt. För att nå dit föreslås bland annat en nationell samordnare och ett nationellt samordningsråd för byggstandardisering. Jag tror att det här är bra och nödvändiga förändringar som regeringen så fort som möjligt bör ta vidare i den politiska processen, säger bostadsminister Peter Eriksson

Kommittén presenterar i betänkandet tre förslag:

• En särskild nationell samordnare för byggstandardiseringen
• Ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering
• Tydligare krav för regeringens medfinansiering av Swedish Standards Institute, SIS.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00