Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Mer pengar till kommunerna för utbildningsplikten för nyanlända

Publicerad

För att ytterligare stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden inför regeringen en utbildningsplikt från och med den 1 januari 2018. Regeringen har beslutat att tillföra medel till kommunerna för att bättre kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända.

Svensk arbetsmarknad går bra och efterfrågan på arbetskraft är stark. Arbetsgivarna vill anställa. Men för den som saknar de kunskaper som krävs för att kunna få en anställning är det ändå svårt att komma i jobb.
Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Om anvisningen inte följs kan deltagaren varnas eller stängas av från sin ersättning under en kortare eller längre tid.

Genom utbildningsplikten tydliggör regeringen individens ansvar att inom ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att matchas till arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt delta i fortsatta studier.

Regeringen tillför i budgetpropositionen för 2018 medel till kommunerna för att bättre kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända med anledning av införandet av en utbildningsplikt. Medlen ska bidra till att kommunerna ska kunna anpassa utbildningen så att den möter behoven bland nyanlända med kort utbildning. Tillskottet sker genom att regeringen höjer schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända. Tillskottet uppgår till 301 miljoner kronor 2018, 467 miljoner kronor 2019, 378 miljoner kronor 2020 och därefter 363 miljoner kronor per år från och med 2021.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00