Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mer till idrotten under mandatperioden

Publicerad

I förra veckan beslutade regeringen om statens stöd till idrotten för 2018. Nästa år ökar stödet med 19 miljoner kronor, vilket betyder att idrotten nästa år får 227 miljoner kronor mer i stöd jämfört med 2014.

– Vi har genom att uppfylla vårt vallöfte visat att vi prioriterat idrotten under hela mandatperioden. En självständig och stark idrottsrörelse är en viktig del av den svenska modellen. Idrotten är en folkrörelse som bidrar till glädje och hälsa, men den är också en brobyggare som skapar gemenskap och ett samhälle som håller ihop, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Därför gör regeringen en särskild satsning på 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna vara med och bidra till regeringens initiativ om daglig rörelse i skolan. Syftet är att nå de barn och ungdomar som rör sig för lite.

Under mandatperioden har även en särskild integrationssatsning gjorts på 64 miljoner kronor per år som riktar sig till nyanlända, samt en satsning på idrott i socialt utsatta områden som nästa år uppgår till 14 miljoner kronor.

Det samlade stödet till idrotten uppgår 2018 till knappt 2 miljarder kronor, 1 954 miljoner kronor. Stödet fördelas av Riksidrottsförbundet, som just nu genomför en översyn av hur dessa medel fördelas, bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Utöver stödet till idrotten har regeringen tidigare i budgetpropositionen för 2018 aviserat att ge stöd på 300 miljoner kronor för att göra det möjligt för kommunerna att erbjuda avgiftsfri simskola för barn samt att undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan kan utökas med 100 timmar från och med hösten 2019.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samlade stödet till idrotten närmare 2 miljarder