Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke tar emot utredning om ekonomiska incitament för mer filmproduktion i Sverige

Anmälan görs till pressansvarig på Tillväxtverket Susanne Daregård.

Tid:
Plats: Filmhuset, Borgvägen 1, lokal Cannes, Stockholm

Kontakt

Susanne Daregård
Pressansvarig Tillväxtverket
Telefon 08-681 92 15
e-post till Susanne Daregård
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Faktaruta:

Filmbranschen utgör en central del av de kreativa näringarna i Sverige. Regeringen gav i december 2016 Tillväxtverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att attrahera fler filmproduktioner till Sverige.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter