Miljonsatsning på bättre utemiljöer

Fördelningen av regeringens stöd till bättre och tryggare utemiljöer i utsatta områden för år 2017 är nu klar.

– Det är glädjande att intresset för stödet ökar och att vi nu kan satsa 418 miljoner kronor på 180st olika projekt runt om i landet. Jag är övertygad om att trivsamma och trygga utemiljöer bidrar till att lyfta både människor och bostadsområden, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Stödet kan ges till en ny anläggning eller till renovering av en befintlig anläggning. Stödet kan till exempel ges för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. Åtgärden ska vara varaktig och stöd kan inte ges för exempelvis en tillfällig scen eller för att genomföra ett event. Stöd kan ges för högst 50 procent av kostnaden för åtgärden.

– Vi ser nu hur enskilda, företag, föreningar och kommuner på olika sätt gör investeringar som skapar attraktiva utemiljöer. Det handlar om lekparker, belysning, stadsodling och mycket annat. Jag är stolt över att regeringen bidrar till att lyfta hela landet, avslutar Peter Eriksson (MP).

Län Antal projekt 2017 Total summa kronor år 2017
Dalarnas län 3 2 044 375
Jämtlands län  2 818 750
Gotlands län 1 750 000
Jönköpings län 5 12 021 875
Gävleborgs län 3 4 420 000
Kronobergs län 4 3 505 000
Hallands län 5 2 736 000
Skåne län 24 66 512 515
Kalmar län 3 3 938 000
Norrbottens län 3 2 767 600
Stockholms län 38 145 556 525
Sörmlands län 8 20 036 065
Uppsala län 3 9 775 000
Värmlands län 6 8 323 987
Västernorrlands län 13 23 268 125
Västerbottens län 4 6 492 500
Västmanlands län 7 13 812 500
Västra Götalands län 36 63 457 886
Örebro län 5 6 447 187
Östergötlands län 10 17 638 572

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson