Näringsministern på seminarium om näringslivets arbete med agenda 2030

Onsdag 20 december deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg på Svenskt Näringslivs seminarium om FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. Fokus för seminariet är hur näringslivet på bästa sätt kan bidra till målen samt vilka konkreta erfarenheter och åtgärder företagen genomfört som de kan dela med sig av.

Tid:
Plats: Storgatan 19, Stockholm

För mer information kontakta pressekreterare Daniel Ferreira.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira