Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern tar emot utredning för en mer sammanhållen besöksnäring

Publicerad

I dag den 4 december har utredningen Ett land att besöka överlämnat sin rapport om en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Syftet med utredningen har varit att bland annat identifiera tillväxthinder för näringen och lägga fram förslag på insatser som ska stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i landet.

– Turismen i Sverige är en starkt växande näring som bidrar med närmare 170 000 arbetstillfällen. De utländska besökarna konsumerade för 120 miljarder kronor under 2016. Det är också en näring som har efterfrågat en mer sammanhållen politik för att lösa hinder för näringens tillväxt, säger näringsminister Mikael Damberg.

Sedan regeringen förra året gav Britt Bohlin uppdraget att leda utredningen har cirka 800 företagare, ideellt engagerade och offentliga företrädare i Sveriges alla län fått komma till tals och belysa problem och utvecklingsmöjligheter inom näringen.

I dag överlämnades utredningens slutbetänkande till näringsminister Mikael Damberg och utredningens förslag och analyser ska nu gås igenom på Näringsdepartementet.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00