Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa

Publicerad

Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Under torsdagen fattade regeringen det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har ökat genom åren. Genom dessa kontakter får Barnombudsmannen allt oftare information om missförhållanden som borde anmälas till socialnämnden. Syftet med lagändringen är att ytterligare stärka skyddet kring barn och unga i utsatta situationer.

– Samhället behöver göra allt vi kan för att skydda barn och unga och framförallt agera så fort vi hör att någonting står fel. Det blir inte minst tydligt efter uppropet kring sexuella trakasserier och övergrepp i skolmiljö. Skolan har redan anmälningsskyldighet. Samma skyldighet bör också gälla Barnombudsmannen, som ofta har kontakt med barn i svåra situationer, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Ändringen innebär att Barnombudsmannen alltid ska anmäla till socialnämnd när myndigheten antingen har kännedom om eller misstänker att ett barn illa. Det nuvarande kravet på en förhandsbedömning tas bort.

I vissa fall orosanmälningarna som inkommer till Barnombudsmannen även innehållit kritik mot socialnämnden eller ett boende. Det är därför regeringens mening att ett barn sällan är hjälpt av att Barnombudsmannen enbart gör en anmälan till socialnämnden. En anmälan till tillsynsmyndighet kan då vara mer ändamålsenlig, i vart fall som komplement till en anmälan till socialnämnden. Regering vill att Barnombudsmannen får möjlighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som kan vara av betydelse för tillsynsmyndighetens arbete.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00