Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för utvecklingssamarbete med Sudan

Publicerad

Sverige stärker stödet för ekonomisk utveckling och hållbar fred i Sudan, liksom för mänskliga rättigheter och demokrati. Det är innehållet i den strategi för utvecklingssamarbete med Sudan som regeringen fattade beslut om idag. I den nya strategin ingår också ett uppdrag till Sida att börja arbeta med miljö och klimat i Sudan.

– Sverige har länge verkat för en fredlig och hållbar utveckling i Sudan, genom politisk dialog och utvecklingssamarbete. Den nya strategin sätter bland annat fokus på kvinnor och flickor, inte minst som aktörer i fredsprocessen. Vi vill bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sudan står fortfarande inför stora utmaningar, även om det sedan 2016 råder en bräcklig vapenvila. De underliggande orsakerna till konflikt och osäkerhet i Sudan behöver fortfarande hanteras, såsom ojämlik maktfördelning, bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och konkurrens om naturresurser. Osäkerheten och våldet i Sudan har särskilt drabbat kvinnor och unga.

– Det är särskilt glädjande att vi nu kommer börja arbeta med ett nytt område, nämligen miljö och klimat. Miljöförstöring och klimatförändringar har hållit tillbaka utvecklingen i Sudan, och i vissa fall även lett till lokala konflikter. Sverige kommer bland annat kunna stödja ett mer hållbart lantbruk, tillgång till vatten samt ökad produktion av förnybar energi, berättar Isabella Lövin.

Sudan präglas av bristande respekt för mänskliga rättigheter, fortsatta våldsamheter och en betydande ojämlikhet. Utvecklingssamarbete ska därför utgå från ett rättighetsperspektiv och ha en konfliktkänslig ansats.. Sverige ska stödja förändringsaktörer och reforminriktade krafter som söker fredliga och hållbara samhällslösningar samt bidrar till ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sida har även fått ett tydligt uppdrag att bidra till en sammanhållen och effektiv samordning med FN, EU och andra givare. Utvecklingssamarbetet med Sudan kommer huvudsakligen lämnas genom internationella och multilaterala organisationer samt det civila samhällets organisationer.

Strategin för utvecklingssamarbete med Sudan omfattar totalt 1,2 miljarder kronor för perioden 2018–2022. Sverige lämnar även humanitärt bistånd till Sudan, vilket under 2017 har uppgått till cirka 110 miljoner kronor.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.