Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Nya klimatbeslut för att minska utsläppen i industrin och transportsektorn

Publicerad

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nu blir flera av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018, såsom ladda hemma-stödet, Industriklivet och insatser för internationellt klimatsamarbete, verklighet.

– Vi gör nu som vi har lovat och genomför en ambitiös politik för att ställa om det svenska samhället. Vi tar de stora greppen som behövs för att ställa om industrin och transporterna och gör det samtidigt lättare för människor att ha en hållbar vardag, säger Isabella Lövin.

Transporter står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att öka takten i elektrifieringen av bilparken inför nu ett särskilt ladda-hemma-stöd. Stödet ska göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet eller stugan, och därmed ställa om till hållbara transportsätt. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2018, men gäller för laddpunkter som installeras från och med årsskiftet.

De som installerar en laddpunkt kan få ett stöd som motsvarar uppemot 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el. Man kan dock få högst 10 000 kronor per fastighet.

Utsläpp från industrins förbränning och processer utgör en andra tredjedel av utsläppen i Sverige. I en global jämförelse är svensk processindustri mycket effektiv, men för att minska utsläppen och nå Sveriges klimatmål behöver företagen satsa på teknikskiften och ofta obeprövade teknologier. Därför satsar regeringen 300 miljoner per år ända fram till 2040 för att hjälpa svensk industri att ta klivet mot ett nollutsläpp av växthusgaser. Genom regeringens beslut i dag kan Energimyndigheten fatta beslut om stöd till åtgärder för att minska klimatpåverkan.

− Industrins omställning är en av de stora utmaningarna som vi står inför när utsläppen ska ned till noll. Med Industriklivet stöttar vi industrin att utveckla morgondagens klimatsmarta lösningar och jobb, säger Isabella Lövin, klimatminister.

Regeringen har även beslutat om att öka stödet med ytterligare 30 miljoner kronor till insatser för internationellt klimatsamarbete. Detta bidrar inte minst till utsläppsminskningar i medelinkomstländerna. Totalt uppgår stödet till 235 miljoner kronor under 2018.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mer om ladda hemma-stödet

Naturvårdverket administrerar ladda hemma-stödet. På deras webb finns mer information. Där finns även svar på vanliga frågor om det nya stödet.