Peter Eriksson tar emot utredning om förbättrad finansiering av bostäder

Onsdagen den 20 december tar bostadsminister Peter Eriksson emot en utredning som presenterar förslag på förbättrad finansiering för bostadsbyggande på landsbygden och stabil tillgång till finansiering inför sämre tider.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Tid: 11.15
Plats: Pressrummet Rosenbad

Medtag presslegitimation

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson