Peter Hultqvist tog emot förslag om ny lag för Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Den särskilda utredaren Elisabet Reimers har i dag lämnat över betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av den reglering som gäller för behandlingen av totalförsvarspliktigas personuppgifter.

Regeringens särskild utredare Elisabet Reimers och försvarsminister Peter Hultqvist
Regeringens särskild utredare Elisabet Reimers överlämnade betänkandet Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97) till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Per Sandström/Regeringskansliet

Utredningen föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.

Genom förslagen anpassas den nya regleringen till bestämmelserna i den nya dataskydds-förordningen som har beslutats inom EU och den kommande svenska dataskyddslagen.
Utredningen föreslår också ett förstärkt sekretesskydd för enskilda i ärenden som rör bland annat utredning, inskrivning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 november 2018.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo