Helene Hellmark Knutsson tar emot översyn av etikprövningen vid pressträff

Pressinbjudan: Fredagen den 15 december tar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, emot översynen av etikprövning av forskning på människor.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Ingång via Kopparporten från kl. 9.00. Ta med presslegitimation.

Utredaren har haft i uppdrag att se över etikprövningslagen och regleringen för verksamhet i gränslandet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård, samt göra en översyn av straffskalan för brott mot etikprövningslagen. Målsättningen är att regelverket ska vara rättssäkert och ge tillfredställande skydd för personer som deltar i forskning eller får hälso- och sjukvård.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Kontakta Jens Petersen för anmälan. Tid för enskilda intervjuer finns.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00