Regeringen satsar på lärcentrum

För att studerande inom vuxenutbildning och andra utbildningsformer ska få bättre stöd i sitt lärande har regeringen i dag fattat beslut om ett nytt statsbidrag för lärcentrum. Syftet är att stimulera utvecklingen av lärcentrum i kommunerna och därmed skapa bättre förutsättningar för de studerande.

Lärcentrum är en öppen lärmiljö inom kommunal vuxenutbildning, där de studerande kan få hjälp med studierna av lärare och annan personal. Lärcentrum är tillgängliga för flera former av studier – från komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola. Det är också en mötesplats för de studerande och en möjlighet att få exempelvis extra hjälp med svenska språket.

För att stimulera utvecklingen av lärcentrum, och på så sätt skapa bättre förutsättningar för de studerande, har regeringen i dag fattat beslut om ett nytt statsbidrag som ska gälla både insatser för etablering av nya lärcentrum och utveckling av de som redan finns. Kommuner som i samverkan med andra kommuner bygger ut eller etablerar nya lärcentrum ska kunna söka statsbidraget hos Skolverket. Satsningen är enligt förslaget i 2018 års budgetproposition 50 miljoner kronor för nästa år och därefter 70 miljoner kronor årligen.

- Utbildning ska finnas i hela landet, för alla människor och hela livet. Därför investerar regeringen i nyetablering och utveckling av lärcentrum, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Förordningen om statsbidrag till lärcentrum planeras träda i kraft den 1 mars 2018.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00