Regeringen stödjer nytt institut för global hälsa

Regeringen har beslutat att stödja ett initiativ från Kungliga Vetenskapsakademien att etablera ett institut för global hälsa, SIGHT. Institutet syftar till att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning med särskild inriktning mot kvinnor och barn i resurssvaga miljöer.

Kungliga Vetenskapsakademien öppnade institutet SIGHT under det gångna året. SIGHT arbetar bland annat med risker, utmaningar och möjligheter inom klimat och hälsa, flyktingars tillgång till hälso- och sjukvård, Agenda 2030 samt frågor inom sexuell och reproduktiv hälsa.
Bidraget på en miljon kronor avser initialt verksamhetsstöd till det nyligen etablerade institutet.

- Vårt stöd är ett exempel på den feministiska utrikespolitik som regeringen bedriver. SIGHT:s verksamhet bidrar till ny kunskap och en blir en viktig resursbas som Sverige behöver utveckla, säger vice statsminister och minister för globalt utvecklingssamarbete Isabella Lövin.

Det svenska stödet är ett komplement till det stöd som Bill och Melinda Gates Foundation tidigare bidragit med på en miljon US-dollar.
Kungliga Vetenskapsakademien ska senast den 30 juni 2018 lämna en återrapportering till Sida hur verksamhetsmedel har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Kontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00