Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen tillsätter en utredning om bankunionen

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen, samt redovisa för- och nackdelar med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen.

- Vi vill göra en grundlig och förutsättningslös analys av bankunionen, nu när den varit i bruk under tre år, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Generaldirektören vid Exportkreditnämnden Anna-Karin Jatko har utsetts till särskild utredare. Filosofie lic. i nationalekonomi Fredrik Bystedt har utsetts till huvudsekreterare.

Bankunionen är ett gemensamt system inom EU för tillsyn över och hantering av kriser i banker. Sverige deltar inte i bankunionen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Alexandra Cederquist
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00