Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sexköp utomlands ska kunna lagföras i Sverige oavsett var de har begåtts

Publicerad

Regeringen föreslår att svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst oavsett var i världen det har begåtts. Regeringen föreslår också skärpta straff för dem som utnyttjar barn genom köp av sexuell handling.

Undersökningar tyder på att när svenska medborgare och personer som är bosatta i Sverige köper sex, sker detta i stor utsträckning utomlands. Regeringens förslag innebär att dessa personer inte ska kunna undgå straff bara för att gärningen har begåtts utomlands. Köp av sexuell tjänst är redan i dag ett brott mot svensk lag även när det begås utomlands. Däremot är svensk domstol i dag inte behörig att döma för köp av sexuella tjänster som begåtts i länder där gärningen inte är kriminaliserad.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat

  • att kravet på dubbel straffbarhet för att svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst som begåtts utomlands tas bort,
  • att straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn skärps dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år, och att brottsbeteckningen för köp av sexuell handling av barn ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling för att bättre återspegla brottets allvar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh