Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen delar ut 350 miljoner kronor för habiliteringsersättning

Publicerad

Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att fördela de 350 miljoner kronor som ska skjutas till kommunernas arbete med habiliteringsersättning. Tillskottet aviserades i regeringens höstbudget och syftet är att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS.

Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig verksamhet, som till exempel kan bestå av arbete med hantverk eller praktik på arbetsplatser. Den dagliga verksamheten är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig.

Ersättningsformen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning och regeringen hoppas nu att de blir fler.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.