Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige föreslås få ta del av medfinansiering från EU via Fonden för ett sammanlänkat Europa

Publicerad

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), finns möjlighet att via Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ansöka om medfinansiering för studier och byggande av transportinfrastruktur. I EU-kommissionens utlysning ”2017 CEF Transport Blending Call” föreslås tre svenska projekt att beviljas totalt cirka 60,5 miljoner euro.

TEN-T syftar till att knyta samman Europas infrastruktur. Totalt föreslås cirka 1 miljard euro fördelas till 39 projekt i EU:s medlemsstater. Regeringen tillstyrkte i juni i år 13 projekt från Sverige som sammanlagt ansökte om cirka 1 939 miljoner euro.

– Att Sverige föreslås få ta del av en så stor summa pengar, trots den hårda konkurrensen, är väldigt positivt. Det visar att vårt arbete fortsatt håller god kvalitet och att våra transportprojekt fortsätter att bidra till positiv utveckling och arbetstillfällen i Sverige och EU, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den 12 december 2017 ska medlemsländerna i transportkommittén för Fonden till ett sammanlänkat Europa ta ställning till kommissionens förslag om fördelning av pengarna och därefter tas det formella beslutet av kommissionen preliminärt i början av 2018 (efter att EU parlamentet har haft rätt att tycka till).

De tre svenska projekten som föreslås få medfinansiering från EU berör ERTMS samt ett järnvägs- respektive ett hamnprojekt. Dessutom föreslås det att pengar utdelas ett projekt som ska bygga ultrasnabbladdare i urbana områden i bland annat Sverige. I detta projekt ingår dock inga svenska aktörer.

Svenska transportprojekt har varit framgångsrika i tidigare års utlysningar inom CEF Transport.

  • I 2016 års utlysning tillstyrkte regeringen 14 stycken projekt, varav 10 tilldelades EU-bidrag till ett värde av cirka 50 miljoner euro.

  • I 2015 års utlysning tillstyrkte regeringen 36 stycken projekt, varav 16 projekt tilldelades EU-bidrag till ett värde av cirka 65,3 miljoner euro.

  • I 2014 års utlysning tillstyrkte regeringen 56 projekt. Av dessa tilldelades 26 projekt EU-bidrag till ett värde av cirka 78 miljoner euro.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

I februari 2017 öppnade EU-kommissionen för första gången en utlysning inom transportområdet som förutsätter att de ansökande projekten delvis nyttjar finansiella instrument eller lån från banker samt andra typer av kreditinstitut (både privata- och offentliga institut). Utlysningen kallas 2017 CEF Transport Blending Call. Denna utlysning riktar sig främst till byggprojekt inom transportområdet. Till våren blir det ytterligare en ansökningsomgång inom samma utlysning, som dock kommer att vara mer begränsad eftersom större delen av budgeten från utlysningen kommer att fördelas i denna ansökningsomgång. En traditionell transportutlysning planeras även att öppnas under 2018. Intresserade projektägare kan ta kontakt med CEF-sekretariatet vid Trafikverket för mer information.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter