Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige lyfter säkerhet och miljö i FN:s sjöfartsorganisation (IMO)

Publicerad

Sverige blev i fredags invald i FN:s sjöfartsorganisations (International Maritime Organization) råd. Rådet är det verkställande organet inom IMO.

– Det ger oss möjlighet att fortsätta driva arbetet för en ökad sjösäkerhet och minska miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten. Som medlem i rådet kan vi också påverka själva organisationsstyrelsen och driva frågor om transparens och öppenhet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det Londonbaserade sjöfartsorganet International Maritime Oganization, IMO, arbetar främst med åtgärder för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten samt skydda den marina miljön. Även sjöfartens roll för att nå klimatmålen är en viktig fråga för organisationen. En stor del av svensk utrikeshandel är beroende av sjöfarten. Upp till 90 procent av all svensk utrikeshandel transporteras sjövägen.

– Som medlemmar i rådet vill vi påverka lagar och regler som rör de fartyg som trafikerar våra vatten. Det handlar om säkerhet, miljö- och klimatpåverkan och inte minst de sociala förhållanden ombord, säger Tomas Eneroth.

IMO:s generalförsamling utgörs av samtliga IMO:s 172 medlemsstater och träffas vartannat år. Rådet har 40 rådsmedlemmar. Sverige är värdstat för IMO:s sjöfartsuniversitet, WMU (World Maritime University) i Malmö.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00