Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Sverige stödjer franskt initiativ på klimatmöte i Paris

Publicerad

Klimat- och miljöministrarna från Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har tillsammans med Sverige skrivit under en deklaration om vikten av att bevaka priset på utsläpp av koldioxid i Europa för att påskynda en grön omställning.

Ladda ner:

Deklarationen skrevs under på klimatmötet One Planet Summit i Paris.

- Det är viktigt att vi bevakar prissättningen på utsläpp av koldioxid. Vi har precis reformerat regelverket för utsläppsrätter inom EU. Nu är det viktigt att följa prisutvecklingen så att de gröna lösningarna kan gynnas, säger klimatminister Isabella Lövin.

Sverige ställer sig också bakom en andra deklaration som Frankrike tagit initiativ till under toppmötet, Coalition for Carbon Neutrality. Deklarationen är en koalition av länder som avser att – eller redan har – presenterat generella eller långsiktiga klimatstrategier för att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

- För Sverige är det självklart att stå bakom den här deklarationen. Vi har redan som mål att senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.