Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Tillitsbaserad styrning i statliga myndigheter

Publicerad

Nu tar regeringen nästa steg i arbetet med tillitsbaserad styrning i det offentliga Sverige genom att besluta om ett tilläggsuppdrag till Tillitsdelegationen. Uppdraget innebär att delegationen även ska genomföra projekt som fokuserar på att utveckla de statliga myndigheternas interna arbete med tillitsbaserad styrning.

Enligt uppdraget ska Tillitsdelegationen genomföra projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten. Regeringen välkomnar alla myndigheter att delta i arbetet.

- Lärare ska ägna sig åt undervisning, polisen åt brottsbekämpning och handläggare på våra stora myndigheter åt kärnverksamheten. Alltför mycket tid läggs åt administration och att fylla i blanketter. Vi måste låta proffsen vara proffs och detta gäller inte minst medarbetare på våra statliga myndigheter. Därför beslutar idag regeringen om att utöka Tillitsdelegationens uppdrag till att omfatta även statliga myndigheter. Hela offentlig sektor ska präglas av en tillitsbaserad styrning, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Jag är mycket glad över förtroendet. Vi har hittat ett bra arbetssätt som kombinerar traditionellt utredningsarbete med ett aktivt utåtriktat främjande. Vårt nära samarbete med forskarsamhället under ledning av vår forskningsledare Louise Bringselius är också mycket värdefullt i det fortsatta uppdraget med myndigheter, säger Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00