Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare presenterar förslag – arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige trots mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd

Publicerad

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon har i dag tagit emot förslag som ska möjliggöra för arbetskraftsinvandrare från tredjeland att stanna i Sverige för fortsatt arbete, trots att arbetsgivaren under tidigare tillståndsperioder begått vissa mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd.

– Jag är nöjd med att vi nu har konkreta och väl genomarbetade förslag som vi kan gå vidare med. Arbetskraftsinvandrare ska inte behöva ta hela ansvaret när arbetsgivaren har gjort ett mindre misstag. Vi ska lösa den här situationen så snart som möjligt, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Under de gångna åren har arbetskraftsinvandrare ibland tvingats lämna Sverige när deras arbetsgivare begått mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd. Regeringen anser inte att det är rimligt att arbetstagaren får ta hela ansvaret för misstag som begås av arbetsgivaren.

Utredare Bertil Ahnborg föreslår att det ska bli möjligt att under vissa omständigheter korrigera tidigare misstag så att arbetskraftsinvandraren inte ska behöva lämna landet. Det kan till exempel handla om lön som under en kortare period inte varit i nivå med kollektivavtal eller misstag som begåtts av en tidigare arbetsgivare.

Utredningen föreslår att Migrationsverkets möjlighet att låta bli att återkalla ett arbetstillstånd ska ha begränsningar. Bland annat ska Migrationsverket i sin bedömning undersöka och beakta om och när en arbetsgivare har försökt att rätta eller kompensera bristerna i ett avtal. Avvikelser som bedöms ha gjorts för att missbruka reglerna ska däremot inte betraktas som ett mindre eller obetydligt fel.

Förslagen ska nu ut på remiss och regeringen avser därefter att återkomma så snart som möjligt med förslag på ändringar i regelverket.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.