Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare ser över polisers rätt till kränkningsersättning och möjligheterna till kroppsvisitation i samband med förhör

Publicerad

Regeringen har i dag gett den pågående Blåljusutredningen två tilläggsuppdrag. Utredningen ska se över hur polisens befogenheter kan utökas för att kunna kroppsvisitera personer som ska förhöras i polisens lokaler. Utredningen ska också se över polisers rätt till kränkningsersättning.

Regeringen har sedan tidigare initierat Blåljusutredningen, som bland annat ska föreslå ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner.

Den pågående utredningen får nu två tilläggsuppdrag. Det har förekommit flera incidenter där personer som ska förhöras i Polismyndighetens lokaler har haft på sig knivar och andra farliga föremål under förhören. Det här innebär en risk för de poliser eller civilanställda som ska hålla i förhören och för de som vistas i lokalerna. Utredaren ska därför lämna förslag på hur möjligheten till kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i polisens lokaler kan utökas.

Utredaren får också i uppdrag att kartlägga domstolsavgöranden som gäller polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa deras rätt till ersättning.

Uppdraget om ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal ska redovisas senast den 15 januari 2018. Tilläggsuppdragen som nu har beslutats ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00