Ytterligare uppdrag till komvuxutredningen

För att se över vissa förändringar inom komvux och särvux tillsatte regeringen i februari en utredning. I dag har regeringen beslutat att utöka utredningens uppdrag.

Vuxenutbildning är en förutsättning för det livslånga lärandet och en grundbult i regeringens kunskapslyft. I februari tillsatte regeringen utredningen En väl anpassad vuxenutbildning, för att utreda vissa frågor om komvux och särvux. Nu ger regeringen den pågående utredningen ytterligare uppdrag.

Utöver tidigare direktiv ska utredaren analysera hur samverkan fungerar inom regionalt yrkesvux. Samverkan mellan kommunerna och mellan kommungruppen och andra aktörer, är viktigt bland annat för att få till ett brett utbud av yrkesutbildningar. Utredaren ska också undersöka om det finns yrkesutbildningar inom komvux och särvux som bör vara riksrekryterande. Ett tredje tillägg till uppdraget är att se om det går att förbättra tillgången på eftergymnasiala utbildningar för elever med intellektuell funktionsnedsättning, vilket har efterfrågats i ett tillkännagivande i riksdagen.

- Nu får komvuxutredningen fler uppdrag för att stärka kompetensförsörjningen. Det är klokt i ett läge då vi behöver fler med yrkesutbildning, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Det ursprungliga uppdraget handlar bland annat om att se över bestämmelserna för urval, betygsskala och högskoleförberedande examen. Utredaren ska också se över särvuxelevernas möjlighet till utbildning efter behov och förutsättningar, samt undersöka om lärare inom vuxenutbildningen får den kompetensutveckling de behöver.

Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 31 augusti 2018.