Dan Eliasson ny generaldirektör för MSB

Regeringen har idag beslutat att utse Dan Eliasson till ny generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han tillträder tjänsten den 5 mars.

Tid:
Plats: Strömsalen, Rosenbad

Medtag presslegitimation

Dan Eliasson är en av de mest erfarna myndighetscheferna i statsförvaltningen, och han har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan. Sedan 2014 är han chef för Polismyndigheten.

I sin roll som rikspolischef har Dan Eliasson lett myndigheten genom såväl flyktingsituationen 2015 som terrordådet 2017. Han får nu i uppgift att leda MSB i ett skede när myndigheten kommer att ha en central roll för skydd mot olyckor, krisberedskap och återuppbyggnaden av det civila försvaret.

Kl. 11.00 finns justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tillgänglig för kommentarer.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid