Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Dan Eliasson ny generaldirektör för MSB

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utse Dan Eliasson till ny generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han tillträder tjänsten den 5 mars.

Tid:
Plats: Strömsalen, Rosenbad

Medtag presslegitimation

Dan Eliasson är en av de mest erfarna myndighetscheferna i statsförvaltningen, och han har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan. Sedan 2014 är han chef för Polismyndigheten.

I sin roll som rikspolischef har Dan Eliasson lett myndigheten genom såväl flyktingsituationen 2015 som terrordådet 2017. Han får nu i uppgift att leda MSB i ett skede när myndigheten kommer att ha en central roll för skydd mot olyckor, krisberedskap och återuppbyggnaden av det civila försvaret.

Kl. 11.00 finns justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tillgänglig för kommentarer.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00