Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om att remittera ett förslag om ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet till lagrådet. Förslaget innebär att en ägar- och ledningsprövning ska införas för verksamheter som bedrivs i enlighet med socialtjänstlagen (SoL), lagen och stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt skollagen.

- Regeringens förslag innebär att det ska krävas insikt i de lagar och föreskrifter som styr verksamheten och att den som vill starta och driva en skola eller ett hemtjänstföretag ska genomgå en lämplighetsprövning. Vem som helst ska inte kunna starta och driva företag i välfärden, utan det ska vara ordning och reda, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Ett exempel på något som kan vägas in i lämplighetsprövningen är om personen tidigare begått brott. Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Prövningen ska bl.a. omfatta VD, styrelseledamöter och ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Regeringen föreslår också en allmän tillståndsplikt för hemtjänstverksamhet, ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice i hemmet. Förslagen är en del av regeringens
arbete för att sortera bort oseriösa aktörer från välfärdssektorn och därmed skapa förutsättningar för ökad kvalitet i välfärdsverksamheten.

Regeringen avser att återkomma i mars 2018 med en proposition.

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.